Imejte radi svoje kosti

Imejte radi svoje kosti

V oktobru, natančneje 20. oktobra, obeležujemo svetovni dan osteoporoze. To je priložnost, da opozorimo na dejavnike za tveganje nastanka osteoporoze in da spomnimo ljudi, da se skrb za kosti začne že v otroštvu. Aktivnosti Mednarodne fundacije za osteoporozo in njenih članic potekajo pod sloganom Imejte radi svoje kosti - mislite na prihodnost.

Osteoporoza je kronična bolezen okostja, ki se pojavi s starostjo, imenujemo jo tudi bolezen krhkih kosti.

Zaradi podaljševanja življenjske dobe prebivalstva število bolnikov z osteoporozo hitro narašča. Za osteoporozo zboli vsaka 3. ženska po 50. letu ter vsak 5. moški, starejši od 65 let. Do leta 2050 naj bi se število bolnikov z osteoporozo celo podvojilo. Za osteoporozo je značilna povečana lomljivost kosti (od tod poimenovanje bolezen krhkih kosti), predvsem vretenc, kolka in zapestja, ko do zlomov pride že ob vsakodnevnih obremenitvah. Vzrok za to je znižana kostna masa in spremembe v mikroarhitekturi kostnine.

Ker gre za kronično bolezen, ki poteka počasi in dolgotrajno, je pomembno, da tveganja za nastanek bolezni čim prej odkrijemo.

Dejavniki za nastanek osteoporoze in osteoporoznega zloma so genetski in negenetski, in sicer:

 • starost,
 • spol,
 • telesna masa,
 • zgodnja menopavza,
 • dednost (družinska anamneza osteoporoze),
 • kajenje,
 • prekomerno uživanje alkohola,
 • dolgotrajno jemanje nekaterih zdravil.
 • fizična neaktivnost in
 • premajhen vnos kalcija in vitamina D.

Kot pravi slogan svetovnega dneva osteoporoze, je treba za zdravje kosti misliti na prihodnost. Največ za preventivo osteoporoze lahko naredimo do 30. leta starosti, ko poteka gradnja mineralne kostne gostote, in sicer z uravnoteženo prehrano in zadostnim vnosom kalcija in vitamina D.

V zadnjih letih se za diagnozo osteoporoze uporablja orodje FRAX.

Orodje FRAX (angl. Fracture Risk Assessment Tool) ob upoštevanju najpomembnejših dejavnikov tveganja izračuna verjetnost osteoporoznega zloma v naslednjih 10 letih pri pomenopavznih ženskah in moških po 50. letu.

Glavni namen preventive in zdravljenja osteoporoze je preprečevanje zlomov, ki v kasnejšem življenjskem obdobju lahko poslabšajo kakovost življenja posameznika in njegovih svojcev. Zaradi dejavnikov tveganja, na katere nimamo nobenega vpliva (kot so spol, starost, rasa), nastanka bolezni kljub preventivi v mnogih primerih ne moremo preprečiti, lahko pa premaknemo razvoj bolezni v kasnejše življenjsko obdobje ali poskrbimo za ustrezne ukrepe, s katerimi zmanjšamo možnosti osteoporoznega zloma.

Za nasvet lahko povprašate tudi magistra farmacije v lekarni, ki vam bo povedal več o:

 • zdravilih, ki se uporabljajo pri zdravljenju osteoporoze, in njihovi pravilni ter varni uporabi,
 • spremembah življenjskega sloga, ki lahko prispevajo k zdravljenju,
 • pravilni in varni uporabi zdravil, ki lahko povzročajo osteoporozo.

Vir:

 • Farmacevtski vestnik 5-6, 2012; 63: 269–296.
nazaj
arhiv
Live chat