Izdajanje zdravil na recept

Izdajanje zdravil na recept

Ko vam osebni zdravnik po pregledu v svoji ambulanti predpiše zdravilo, v roke ne dobite več receptnega obrazca, saj vam zdravila predpiše na elektronski recept. Dostop do elektronskega recepta imajo vse lekarne, zato lahko zdravila, predpisana na elektronski recept, dobite v katerikoli lekarni, kjerkoli v Sloveniji. Za dostop do elektronskih receptov farmacevt v lekarni potrebuje le vašo kartico zdravstvenega zavarovanja.

Včasih je potrebno zdravilo plačati ali doplačati, spet drugič pa vam farmacevt zdravilo po tem, ko preveri status vašega zdravstvenega zavarovanja, izda brez doplačila. Za lažje razumevanje smo za vas zbrali razlage o različnih vrstah receptov in listah, na katere so zdravila razvrščena.

RAZLIČNE VRSTE RECEPTOV

  • ZELENI RECEPT: na zelenem elektronskem receptu so predpisana le zdravila, ki so s strani zdravstvene zavarovalnice razvrščena na pozitivno ali vmesno listo. To pomeni, da ta zdravila delno ali v celoti pokrije zdravstvena zavarovalnica. Zeleni recept je dostopen v sistemu en mesec od predpisa, če v tem času dviga zdravila niste opravili, se samodejno pobriše. Izjema so recepti za antibiotike, ki so veljavni le tri dni od predpisa, in recepti za narkotike, ki so veljavni pet dni.
  • BELI RECEPT: na belem receptu so predpisana zdravila, ki so s strani zdravstvene zavarovalnice razvrščena na negativno listo. To pomeni, da je pacient plačnik zdravila v celoti. Veljavnost belega recepta je prav tako en mesec.
  • OBNOVLJIVI RECEPT: kadar zdravnik na elektronskem receptu označi, da je recept namenjen za večkratno izdajo, lahko pacient predpisano zdravilo dvigne večkrat zapored. Tudi kadar je recept predpisan za večkratno izdajo, je potrebno prvi dvig zdravila opraviti v roku enega meseca od predpisa recepta.

ZAKAJ JE POTREBNO NEKATERA ZDRAVILA DOPLAČATI?

Razlogov za doplačilo zdravil je več:

  • pacient nima osnovnega zdravstvenega zavarovanja ali pa je nereden plačnik zavarovanja,
  • zdravilo je razvrščeno na vmesno listo, pacient pa nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
  • zdravilo je na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil. Pacient doplača zdravilo v primeru, ko je cena zdravila višja od najvišje priznane vrednosti cene zdravila, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. To v praksi pomeni, da ima zdravilo na tržišču generično zamenjavo z nižjo ceno. V tem primeru vam farmacevt lahko izda predpisano zdravilo, ki ga doplačate, ali pa generično, medsebojno zamenljivo zdravilo, ki vam ga ni potrebno doplačati.

LISTE ZDRAVIL

Zdravila, ki se predpisujejo na recept, so razvrščena na različne liste. Razvrstitev zdravila na listo določi, kdo in v kakšni meri je plačnik zdravila – obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje ali pacient sam.

  • POZITIVNA LISTA: zdravilo je v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
  • POZITIVNA 75 LISTA: 75 % cene zdravila je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 25 % cene zdravila je krito iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Sava, Triglav, Adriatic-Slovenica).
  • VMESNA LISTA: 25 % cene zdravila je krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 75 % cene zdravila je krito iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Sava, Triglav, Adriatic-Slovenica).
  • NEGATIVNA LISTA: pacient je plačnik zdravila v celoti.
nazaj
arhiv
Live chat